Succesvolle economische systemen

De economische bouw en woningbouw vormden reeds in 2011 gezamenlijk de groeifactoren van de bouwbranche. Volgens de bouwprognose van de Duitse bouwnijverheid is in de economische bouw ook in 2012 een meer dan gemiddelde groei van meer dan 4% te verwachten. Een trend waarvan juist ondernemingen in de droge montagebouw kunnen profiteren, wanneer zij naast de gebruikelijke werkzaamheden in de droge bouw ook de lichte staalbouw in hun werkgebied opnemen. Hier bestaan belangrijke kansen op de markt, want de lichte staalbouw staat in Duitsland nog in de kinderschoenen, maar groeit gestaag.

Isometrie van de Edificio-constructie in Kulmbach

Juist in de economische bouw komen de heldere economische en technische voordelen van de lichte staalbouw gezamenlijk tot hun recht. De vereiste flexibiliteit in de productie en snelheid van de technische economische ontwikkeling dwingen de bedrijven bij hun bouwplannen tot snelle, flexibele bouwwijzen. De ideale oplossing ligt hierbij in de bouw van royale hallen voor uiteenlopende gebruik als  bekleding en daarop volgende haluitbouw in lichte staalconstructies. Korte bouwtijden, lichtheid, hoge belastbaarheid, veelzijdigheid, een goede kosten-batenverhouding en goede bouwfysieke eigenschappen zijn voordelen die besluitvormers uit de economie direct weten te overtuigen. Het is dan ook geen wonder dat ondernemingen deze constructies graag toepassen bij de verdere ontwikkeling van uw productiebereiken, magazijnen of kantoren. Gekwalificeerde uitbouwondernemingen kunnen hier een interessant, toekomstgericht werkterrein vinden.

Nieuwe ruimtes, nieuwe mogelijkheden met Edificio

Een typisch voorbeeld voor een dergelijk project op het gebied van economische bouw is de nieuwe technische centrale van RAPS GmbH in Kulmbach, die de firma Näther & Hübner als ervaren verwerkingsbedrijf realiseerde. In 2011 undelde de wereldwijd toonaangevende fabrikant van specerijen en levensmiddelencomponenten zijn nationale en internationale onderzoeksactiviteiten in Kulmbach en investeerde in de uitbouw van de locatie. De lichte staalbouw en het systeem Protektor Edificio speelden hierbij centrale rollen.

Oplossingen met systeem voor alle details

Het lichte staalbouwsysteem Edificio maakt de productie van ruimtelijke structuren, los van het bestaande gebouwenbestand, mogelijk. Basis vormen de robuuste profielen uit het Protektor Edificio-programma. Als drempel dienen U-aansluitprofielen met een materiaaldikte van 1,5 mm; C- en U-profielen met grote spanwijdte vormen de staanders en U-ringankerprofielen worden als bovenste wandafsluiting gebruikt. Het systeem wordt aangevuld door speciale vormdelen voor de vorming van aansluitingen en steunen. De statische berekeningen worden conform de DASt.-richtlijn 016 uitgevoerd en ook de kwaliteitscontrole vond op basis van deze richtlijn plaats.

Oplossingen met systeem voor alle details

Met Edificio kunnen er verschillende, zelfstandige statische systemen worden gerealiseerd. In Kulmbach werd de constructie statisch op de staalbetonnen steunen van de dragende halconstructie aangesloten. Dragers met grote spanbreedte overbruggen spanbreedtes tot 7,70 meter. Om de vrije ruimte in het voorste gedeelte verder te vergroten, dient een stalen frame als tussensteun. Aan de zijkanten is de plafondconstructie op de wanden geplaatst. Deze zijn statisch dubbel effectief. Deze voeren de verticale plafondlasten af en nemen de horizontale versteviging van het systeem over, doordat regelwerk en beplanking samen een statisch effectieve massieve wand vormen. De gedetailleerde constructieplanning nam de techniek van de Protektor-fabriek in Gaggenau voor zijn rekening.

Oplossingen met systeem voor alle details

De uitbouw van de afzonderlijke ruimtes met niet dragende droge montagebouwwanden vond daarop volgend plaats. Hierbij koos Raps GmbH als toekomstgerichte aannemer voor de uitbouw met milieuvriendelijke Maxi-Tec-profielen van Protektor, die bij de productie materialen en ressources ontzien. Dit voorbeeld is slechts een voorbeeld voor de onbegrensde mogelijkheden van droge montagebouw in de economische bouw. Hier ontstaat een spannend werkterrein en ontstaan ondernemingskansen voor de gekwalificeerde en betrokken sector in droge montagebouw. Want de ontwikkeling op het gebied van droge montagebouw is nog lang niet aan zijn einde, maar boekt nieuwe successen op andere toepassingsgebieden: - als een van de meest innovatieve en flexibele bouwtechnieken.