Ombouw - van industriebouw naar museum

De nieuwbouw van de Berlinische Galerie vormde zelfs tegen de achtergrond van de gigantische veelheid aan Berlijnse musea iets heel bijzonders. Hier stond met een klein budget een representatieve expositieruimte met een optimaal gebruik van ruimte. Opnieuw bleek hoe praktisch de knowhow van PROTEKTOR op het gebied van dragers met grote spanbreedte en bij innovatieve oplossingen is.

In 1975 werd de Berlinische Galerie voor „kunst in lokaal Berlijns verband“, door betrokken burgers opgericht. Deze vertegenwoordigt beeldende kunst, grafische en fotografische collecties, architectonische collecties en kunstenaarsarchieven. In 2004 kreeg ze eindelijk een eigen onderkomen meet een expositieoppervlak van 4600 vierkante meter.

Gebruik maken van innerlijke waarden

Het gebouwencomplex uit 1965 ligt vlakbij het Jüdisches Museum en werd destijds gebruikt als glasopslagplaats. De ombouw werd uitgevoerd door DIBAG Industriebau AG, na ontwerpen van de architect Jörg Fricke en in nauwe samenwerking met de Berlinische Galerie. Op basis van het krappe totaalbudget concentreerde de planning zich op een maximaal gebruik van de beschikbare ruimte in combinatie met een optimale functionaliteit.

Spannende taken vereisen ontspannen oplossingen

De ombouw bevatte enkele technische moeilijkheden. De industriebouw uit de zestiger jaren beschikte over een voor hallen typische draagconstructie uit zeer slanke voorgespannen betonnen dragers in T-vorm op steunen. Bij dergelijke renovaties wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dragerdoorsnede door door boorgaten of deuvels onherstelbaar wordt beschadigd. Dit gold ook voor de Berlinische Galerie. In plaats van de hangers voor het verlaagde plafond op de voorgespannen betonnen dragers te bevestigen, plaatste men de U-verstevigingsprofielen van boven af op de dragers en haakte men links en rechts hiervan stangen met schroefdraad. Hieraan werden op hun beurt PROTEKTOR-dragers met grote spanbreedte C77 op de gewenste hoogte bevestigd.

Precisie als dragend element

Zo ontstond zonder te hoeven ingrijpen in de voorgespannen betonnen drager een dragende constructie voor bevestiging van het verlaagde plafond. Een ander voordeel van deze oplossing was dat de dragers met grote spanbreedte op de stangen met schroefdraad op elke gewenste hoogte fijn konden worden afgesteld. Dit werd nodig, doordat de onderzijden van de voorgespannen betonnen drager geen horizontaal, egaal vlak van vormden. De PROTEKTOR-constructie kon dit op handige wijze compenseren.

Maar er waren niet alleen buitengewone details in de Berlinische Galerie gewenst. „Vanwege het uitgesproken rastering van het plafond door draagbalken, ingebouwde lichtrails en randvoegen moesten onze monteur bijzonder zorgvuldig werken,“ aldus Roman Warzecha, bouwmanager van het uitvoerende bedrijf Rogge Spezialbau GmbH, Berlijn. Het resultaat mag gezien worden.

Berlijn beschikt over een nieuw opmerkelijk museumgebouw, dat in zijn soberheid, eigentijdsheid en transparante lijnvoering overtuigt.